Cannot start application (logs in Dutch)

A long time ago I used webcamXP with great pleasure. No I would like to use Netcam studio. After downloading the latest version (1.9.2.0) I’m not able to start the appicitation. Here are the logs out of Windows logs. I use Windows 10 64 bits so I downloaded the 64 bits version of Netcam Studio.

Toepassing: NetcamStudioX.exe
Framework-versie: v4.0.30319
Beschrijving: het proces is beëindigd als gevolg van een onverwerkte uitzondering.
Uitzonderingsinformatie: System.InvalidOperationException
bij System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.GetStringTable(Boolean)
bij System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.get_NameTable()
bij System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.get_CategoryTable()
bij System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.CounterExists(System.String, System.String, Boolean ByRef)
bij System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.CounterExists(System.String, System.String, System.String)
bij System.Diagnostics.PerformanceCounter.InitializeImpl()
bij System.Diagnostics.PerformanceCounter…ctor(System.String, System.String, System.String, Boolean)
bij System.Diagnostics.PerformanceCounter…ctor(System.String, System.String, System.String)
bij Moonware.Common.ProcessorUsage…ctor()
bij Moonware.Controller.ClientController…ctor(DevExpress.XtraEditors.PanelControl, Moonware.Common.NetConfig)
bij Moonware.Netcam.XtraConsole…ctor()
bij e.…ctor()
bij ..() [einde]

Naam van toepassing met fout: NetcamStudioX.exe, versie: 1.9.2.0, tijdstempel: 0x5ee1c3a4
Naam van module met fout: KERNELBASE.dll, versie: 10.0.18362.1139, tijdstempel: 0xa8b891f5
Uitzonderingscode: 0xe0434352
Foutmarge: 0x0000000000043b29
Id van proces met fout: 0x1e68
Starttijd van toepassing met fout: 0x01d6c8ac895de2a1
Pad naar toepassing met fout: C:\Program Files\Netcam Studio - 64-bit\NetcamStudioX.exe
Pad naar module met fout: C:\Windows\System32\KERNELBASE.dll
Rapport-id: 02425fd9-ec3e-4cc0-854e-5ff6cd9f14af
Volledige pakketnaam met fout:
Relatieve toepassings-id van pakket met fout: [einde]

Kan taakobject \BaseNamedObjects\WmiProviderSubSystemHostJob voor toegang tot de zoekopdracht niet openen. Het aanroepende proces heeft mogelijk geen toestemming om deze taak te openen. De eerste vier bytes (DWORD) in de sectie Gegevens bevatten de statuscode. [einde]

Foutbucket 1722821935142769792, type 5
Naam van gebeurtenis: CLR20r3
Antwoord: Niet beschikbaar
Id van CAB-bestand: 0

Handtekening van probleem:
P1: NetcamStudioX.exe
P2: 1.9.2.0
P3: 5ee1c3a4
P4: System
P5: 4.8.4200.0
P6: 5ee03406
P7: 2f49
P8: 0
P9: System.InvalidOperationException
P10:

Toegevoegde bestanden:
\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER87C.tmp.dmp
\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERB0D.tmp.WERInternalMetadata.xml
\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERB2D.tmp.xml
\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERB3B.tmp.csv
\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERB5B.tmp.txt

Deze bestanden zijn mogelijk hier beschikbaar:
\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_NetcamStudioX.ex_92d49074e3b1f34c7bf8690264926a82c27a8cf_e5bae5f5_6a90b9f7-806a-4c1d-b28e-7d218fd8cff6

Analysesymbool:
Opnieuw zoeken naar oplossing: 0
Rapport-id: 02425fd9-ec3e-4cc0-854e-5ff6cd9f14af
Rapportstatus: 268435456
Opgedeelde bucket: 326079b05d8695adb7e8b16c0f6f9480
GUID van CAB-bestand: 0

Hi,
Have no idea what’s going on.
Can be an antivirus program blocking? Check that. Windows built in is ok.
It can be that the program is not installed correct. Make sure the prerequisites are installed correct, see download page.
Make a clean installation, read How to make a clean installation of Netcam Studio
I use Revo Uninstaller to remove also what’s in the Registry.
-Henrik